Hercertificering boomveiligheidscontroleur (VTA)

Doel

Indien de deelnemers slagen voor het theorie examen beschikken de Boomveiligheidscontroleurs weer over de benodigde kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de zorgplicht bij bomen toe te passen. Dit certificaat is erkend door de Nederlandse Vereniging van Boomverzorgingsbedrijven en stichting Groenkeur en staat onder auspiciën van het landelijke examenbureau Lexin.

Doelgroep

De laatste jaren staat bij het onderwerp boomverzorging de Visuele Boomveiligheidscontrole centraal. Dit betekent dat eigenaren van boombestanden (veelal gemeente, provincie, rijk) mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en verzorging van hun bomenbestand. De eigenaar (beheerder) kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden bij het niet nakomen van zijn zorgplicht: naast onderhoud is ook regelmatige controle op uitwendig zichtbare gebreken noodzakelijk en bij twijfel is er een zorgplicht tot nader onderzoek. Tevens ligt er een juridische verantwoordelijkheid. De controles dienen uitgevoerd te worden door geschoolde boomverzorgers.

Inhoud

Deze ééndaagse opfriscursus VTA incl: “Hercertificering” wordt uitgevoerd op een locatie van TerraNext te Eelde 9.00 - 16.00 uur.

Het examen 'Hercertificering Boomveiligheidscontroleur' wordt digitaal afgenomen binnen twee weken na de opfriscursus, op de vestiging van TerraNext te Eelde en duurt maximaal 1 uur.

Resultaat

Certificaat

Datum

12 februari 2018 van 9.00-16.00 in Eelde, 15 februari 2018 examen van 9.00 - 10.00 uur bij TerraNext in Eelde.  Voor deze cursus zijn geen plekken meer beschikbaar.

28 mei 2018 van 9.00-16.00 in Eelde, 31 mei 2018 examen van 9.00-10.00 uur bij TerraNext in Eelde.