Cursus Tuintekenen en Ontwerpen

Doel

Ontwerpen is een ingewikkeld proces omdat er hoge eisen worden gesteld aan vormgeving, functionaliteit, harmonie en allerlei voorzieningen zoals vijvers e.d. De ontwerper moet samen met de klant een programma van wensen en eisen kunnen opstellen, dit vertalen in een schets en in een later stadium om kunnen zetten in een ontwerp- en beplantingsplan. Hierbij rekening houdend met een (vastgesteld) budget. Deze cursus is dan ook bedoeld om inzicht te krijgen in het totale ontwerpproces.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het groen en hun vaardigheden op het terrein van het ontwerpen en tekenen willen verbreden. Ook voor hen die zowel beroepsmatig als hobbymatig deze vaardigheden willen inzetten als tuinontwerper.

Inhoud

De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden.

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen:

 • Tekenmaterialen en basisprincipes tuinontwerpen;
 • Symbolen, arceringen, texturen en grijstonen;
 • Maatvoering, schaal, formaten en papierformaten;
 • Teksten, opmaak en verzorging;
 • Plattegronden en basistekeningen;
 • Schetsontwerpen;
 • Eigen tuinontwerpen;
 • Tuinkunstgeschiedenis, tekenspullen en basisprincipes;
 • Verhardingsplannen en dode materialen;
 • Beplantingsplannen en planttechnieken;
 • Isometrie en perspectief tekenen;
 • Kleurenleer en kleurgebruik in de tuin
 • Offreren;
 • Trappen, vlonders en vijvers.

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de cursus gelden onderstaande diploma’s als vereist:

 • Vakbekwaam medewerker groen/ hovenier (mbo niveau 3) of een vergelijkbare mbo-opleiding;
 • Basiscursus tuintekenen.

 

Intake 
Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar vooropleidingen en werkervaring. Pas daarna word je definitief geplaatst.

 

Opleidingsduur

 • Cursus 54 dagdelen
 • Excursie 1 dag
 • Examen 1 dag

Resultaat

Getuigschrift

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.