Boomklimtechnieken II

Doelgroep

Boomverzorgers krijgen in de praktijk steeds meer te maken met veranderende technieken om onderhoud aan bomen verantwoord en veilig te kunnen uitvoeren. Er wordt een steeds meer professioneler aanpak vereist. Dit geldt ook voor werken op hoogte. Hiervoor is specifieke training noodzakelijk. In dit kader organiseert TerraNext voor boomklimmers de cursus:
Boomklimtechnieken II (voor medewerkers die zich verder willen bekwamen in boomklimtechnieken)

Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die zich verder willen bekwamen in boomklimtechnieken. Het werken in bomen met behulp van de motorkettingzaag staat hierbij centraal. Verder wordt er aandacht besteed aan vangtechnieken. Veiligheid bij deze cursus staat voorop. Voorwaarde voor deelname is dat kandidaten in het bezit zijn van het getuigschrift lichte velling (motorzagen) en boomklimtechnieken I. Aan de orde komt: werken met motorisch aangedreven handgereedschap, zaag- en snoeitechnieken, taken grondman, knooptechnieken, veiligheid, Arbo-omstandigheden.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname