Boomklimtechnieken I

Doel


Doelgroep

Boomverzorgers krijgen in de praktijk steeds meer te maken met veranderende technieken om onderhoud aan bomen verantwoord en veilig te kunnen uitvoeren. Er wordt een steeds meer professioneler aanpak vereist. Dit geldt ook voor werken op hoogte. Hiervoor is specifieke training noodzakelijk. In dit kader organiseert TerraNext voor de boomklimmers de cursus:
- Boomklimtechnieken I (voor beginnende boomverzorgers)

Inhoud

In deze cursus leert u hoe u veilig en verantwoord met klim uitrusting en hulpmiddelen bomen met handgereedschap kunt snoeien. Vakkundig gebruik van klimgordel en lijnen staan centraal. Eenvoudige snoeiwerkzaamheden in de kroon van de boom worden uitgevoerd.
Aan de orde komen: veiligheid, klimtechnieken, klimuitrusting, taken grondman, toepassen snoeigereedschappen, gebruik ladder, knopen, steken, splitsen en takelingen en Arbo-omstandigheden.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.