Begeleiders zorgvragers in de groene/agrarische sector

Doel

Het ontwikkelen en begeleiden van belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten voor mensen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces of voor mensen met een zorgindicatie. Kennis van de regel- en wetgeving binnen de zorgsector vormt hierbij de basis.

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in de agrarische en/of groene sector en die mensen uit de zorg/hulpverlening willen begeleiden op hun bedrijf.

Inhoud

Het uitgangspunt is het ontwikkelen van activiteiten binnen een vertrouwde omgeving die tevens sturcuur en variatie bieden.

Onderwerpen die behandeld worden:

  • De zorgvrager in beeld
  • Ontwikkelen en uitvoeren van belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten
  • Het begeleiden van mensen met een zorgvraag
  • Methodisch begeleiden/handelen
  • Communicatie met zorgvragers
  • Communicatie met verzorgers/hulpverleners
  • Rapportages
  • Werkzaamheden afstemmen op het zorgplan van een cliënt
  • Realiseren planning (ontwikkelen jaarrond programma)
  • Ontwikkelen van kwaliteitssystemen binnen de kaders van het kwaliteitskeurmerk landbouw en zorg.

Resultaat

De deelnemer ontvangt een getuigschrift.

Op al onze producten en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 41011947.

Datum