Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (licentie 2)

Doel

Vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren gewasbescherming (Licentie 2).

Doelgroep

Deze cursus is gericht op beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijf die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor verkopers en verkoopadviseurs gewasbeschermingsmiddelen.

Inhoud

Een op de sector praktijkgerichte cursus over de praktische invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, omgaan, (laten) toepassen en/of aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen.

Onderstaande thema’s worden in de cursus behandeld.
- kennis van schadeaspecten van de ziekten, plagen en onkruiden;
- werken met bestrijdingsschema's ;
- kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden;
- vaststellen bestrijdingsnoodzaak en tijdstip;
- bepalen dosering;
- omgaan met beslissingsondersteunende systemen;
- veilig en verantwoord gebruiken van spuitapparatuur;
- resistentiemechanismen;
- signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding;
- veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines;
- milieuaspecten, arbeidsomstandigheden.

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.