Bedrijfshulpverlening (BHV) Basiscursus

Doel

In noodsituaties eerste hulp aan slachtoffer(s) bieden en het inschakelen van een alarmdienst. In geval van brand een beginnende brand blussen en indien noodzakelijk een gebouw te ontruimen.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers van bedrijven en zelfstandigen die werknemers, stagiaires of andere externe arbeidskrachten in dienst hebben of werkzaam zijn in publiek toegankelijke ruimten zoals winkels of horecagelegenheden.

Inhoud

De Arbowet geeft aan op elk bedrijf met personeel één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverlener(s) aanwezig moet(en) zijn. TerraNext verzorgt deze cursus bij u op het bedrijf of in uw directe omgeving. Tijdens deze cursus leert u de eerste levensreddende handelingen te verrichten als: reanimeren, automatische externe defibrillator (AED), het geven van eerste hulp bij bewustzijn- en ademhalingsstoornissen, het aanleggen van verbanden (bijvoorbeeld wonddrukverband bij ernstige bloedingen).

Daarnaast worden thema’s behandeld als: hoe te handelen bij brand en rookontwikkeling, het gebruik van kleine blusmiddelen, ontruiming, alarmering & communicatie en het verlenen van eerste nazorg van slachtoffers bij brand.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een kort examen. De deelnemer die alle dagdelen heeft bijgewoond en het examen met goed resultaat heeft afgelegd ontvangt het certificaat “bedrijfshulpverlener”.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname.