Basisveiligheid VCA

Doel

Na het volgen van deze cursus kunt u risico’s herkennen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig werken in de groene, cultuurtechnische, land- of tuinbouwsector of bij grond-, weg-, en waterbouwbedrijven.

Inhoud

In toenemende mate krijgen medewerkers van verschillende bedrijven te maken met hogere veiligheidseisen op het gebied van uit te voeren werkzaamheden. Deze cursus is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving. We zullen ingaan op gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, hijsen en tillen en het werken met machines. Daarnaast besteden we aandacht aan het werken op grote hoogten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn veiligheidswetgeving en risico en preventie aspecten die tijdens deze cursus aan bod komen. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat samen te stellen die voldoet aan specifieke eisen.

Resultaat

Wanneer u deze cursus met voldoende resultaat heeft gevolgd, ontvangt u het certificaat “basisveiligheid”. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar.

Datum

16, 23 februari 2018 en 2 maart 2018 van 9:00 tot 16:00 uur bij TerraNext in Eelde.