Basiscursus bosmaaien

Doel

Deelnemers kunnen veilig en verantwoord maaiwerkzaamheden uitvoeren met de bosmaaier. Na het volgen van deze cursus voldoet de deelnemer aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op mensen die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt het veilig en verantwoord gebruik van de bosmaaier voor de dagelijkse praktijk aangeleerd. Dit houdt in: het maaien van grasbegroeiingen, ruigten en obstakels.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • onderhoud van de bosmaaier, hulpmiddelen en draagstellen
  • bedrijfsklaar maken van de bosmaaier
  • afstellen draagstel
  • nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheidsaspecten
  • maaitechnieken en maaibeeld
     

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

De cursus met startdatum 19 maart is inmiddels vol. Bij voldoende aanmeldingen zal een nieuwe cursus worden gepland.