Basiscursus Tuintekenen

Doel

In deze cursus wordt de basis gelegd voor het professioneel tuintekenen en ontwerpen.
Tevens kan deze cursus dienen als een vooropleiding tot zelfstandig tuintekenaar / ontwerper.

Doelgroep

 Deze cursus is bedoeld voor mensen die willen leren tuintekenen en ontwerpen en deze vaardigheid beroepsmatig willen inzetten.

Inhoud

De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden. In de cursus leert u naast de basisprincipes van het tuinteken:

Ontwerpen:

  • opstellen van een programma van eisen / wensen;
  • maken van vlekkenplannen en schetsontwerpen;
  • presentatie technieken en presenteren.

Techniek en vormgeving:

  • tekenen en schetsen met diverse materialen, zoals houtskool, potloden, kleurpotloden, pennen e.d.;
  • toepassen reproductietechnieken;
  • tekenen op diverse schalen;
  • indelen van de buitenruimte;
  • vormgeven van elementen (water, verharding, groen e.d.).

Technisch tekenen:

  • maken van eenvoudige aanzichten en/of doorsneden;
  • tekenen van eenvoudige details.

Resultaat

Getuigschrift

Datum

De cursus start bij voldoende aanmeldingen.